Місія компанії

Наша місія полягає у прагненні надавати високоякісні професійні аудиторські послуги, дотримуючись найвищих професійних стандартів та етичних принципів, з метою підвищити рівень довіри суспільства до вітчизняного бізнесу, сприяти створенню інструментів інвестування, захищати інтереси власників компаній. Ми вболіваємо за престиж професії аудитора як незалежного високваліфікованого фахівця, на думку якого можуть покластися, як керівництво компаній, так і користувачі фінансової звітності.

ТОВ Аудиторська фірма «Рада-аудит» включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України (АПУ) від 20.12.2012р. № 262/3.

ТОВ АФ «Рада-аудит» вдруге успішно пройшла планову зовнішню перевірку системи контролю якості надання аудиторських послуг згідно Рішення Аудиторської палати України від 21 грудня 2017 року №353/4, що є одним із критеріїв для проведення обов’язкового аудиту. Строк чинності Свідоцтва про відповідність системи контролю якості – до 31 грудня 2022 р.

Відповідно до звіту Комітету Аудиторської палати України з контролю якості аудиторської діяльності результати зовнішньої перевірки показали, що система контролю якості аудиторських послуг ТОВ Аудиторської фірми «Рада-аудит» на час перевірки впроваджена і постійно вдосконалюється.

ТОВ Аудиторська фірма «Рада-аудит» впровадила внутрішню систему контролю якості, яка забезпечує обґрунтовану впевненість у тому, що сама фірма та її персонал діють у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, Кодексу етики професійних бухгалтерів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, а висновки (звіти), що надаються фірмою, відповідають умовам завдання.

Відповідальність за розробку, впровадження, підтримання та ефективне функціонування системи контролю якості на фірмі несе аудитор ТОВ «АФ «Рада-аудит» Кісельова Мар’яна Сергіївна.

Система внутрішнього контролю якості розроблена з метою підвищення рівня надання аудиторських послуг і забезпечення якості при виконанні аудиторських завдань.