Тематичний аудит

Аудит окремих компонентів фінансової звітності:

  • аудит необоротних активів;
  • аудит запасів, проведення інвентаризації майна;
  • аудит дебіторської та кредиторської заборгованості;
  • аудит грошових коштів;
  • аудит валютних операцій;
  • аудит використання цільових коштів;
  • аудит розрахунків з підзвітними особами;
  • аудит розрахунків із заробітної плати;
  • аудит статутного фонду.

Аудит дотримання умов договорів

Аудит окремих господарських операцій

Оцінка платоспроможності та фінансового стану компанії.

На проведення тематичного аудиту укладається договір на виконання аудиту спеціального призначення, за наслідками якого надається аудиторський висновок.