Незалежна оцінка

Дочірнє підприємство «Рада-експерт» ТОВ «АФ «Рада-аудит» є суб’єктом оціночної діяльності в Україні. Має сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №5992/07 від 10.08.2007 року Фонду державного майна України.

Експертна оцінка проводиться для фізичних і юридичних осіб за наступними напрямками:

 • оцінка нерухомості, в тому числі:
  • житлової (квартир, котеджів, індивідуальальних будинків – для продажу, застави, викупу);
  • комерційної (офісів, готелів, складів, магазинів, кафе, барів);
 • оцінка об’єктів комунальної власності для визначення орендної плати та для викупу;
 • оцінка машин, передавальних пристроїв та обладнання;
 • оцінка автотранспортних засобів;
 • оцінку літальних апаратів;
 • оцінку судноплавних засобів;
 • оцінка іншого рухомого майна;
 • оцінка цілісних майнових комплексів, цінних паперів та нематеріальних активів;
 • оцінка об’єктів  застави;
 • оцінка об’єктів незавершеного будівництва ВАТ для подальшого відчуження;
 • оцінка об’єктів ВАТ для купівлі-продажу;
 • оцінка промислової нерухомості (заводських будівель і споруд);
 • оцінка незавершеного будівництва;
 • оцінка іншого майна;

Необхідність оцінки виникає при найбільш різноманітних життєвих і економічних ситуаціях, таких як:

 • купівля-продаж майна;
 • оренда;
 • кредит під заставу;
 • страхування майна;
 • інвестування і розробка інвестиційних проектів;
 • злиття і поділ підприємств;
 • внесення до статутного фонду;
 • розв’язання майнових спорів;
 • приватизація;
 • багато інших випадків.

Оцінка нерухомості – є необхідною процедурою при здійсненні практично будь-якої операції з нерухомістю, починаючи від купівлі-продажу, здачі в оренду і закінчуючи прийняттям рішень про реалізацію проектів будівництва або реконструкції об’єктів нерухомості і т.д.

Оцінка – складний процес, який вимагає високої кваліфікації оцінювача, розуміння принципів і методів оцінки, вільної орієнтації на ринку нерухомості, знання стану і тенденцій попиту і пропозицій на різних сегментах ринку, обумовлений наявністю великої кількості індивідуальних характеристик оцінюваного об’єкта, а також численних факторів, що впливають на оцінку нерухомості. Процес оцінки звичайно завершується складанням звіту про оцінку.

Сьогодні можна визначити різні види вартості. Але в ринкових умовах господарювання найбільш поширеним видом вартості є ринкова вартість.