Методологія

  • розробка облікової політики;
  • постановка бухгалтерського обліку і податкового обліку на підприємстві;
  • розробка (вдосконалення вже існуючої) системи документообігу;
  • складання посадових інструкцій персоналу;
  • складання внутрішньо фірмових інструкцій по веденню окремих ділянок обліку або окремих господарських операцій;
  • оптимізація систем внутрішнього контролю.