Вартість послуг незалежної оцінки

Фактори, що впливають на вартість послуг:

Вартість, вказана в прайс-листі робіт, може бути збільшена (зменшена) в залежності від:

  1. терміновості виконання робіт;
  2. наявності (відсутності) необхідної для виконання роботи документації;
  3. обсягу роботи (кількості найменувань) і складності об’єктів для аналізу;
  4. виду розрахунків за виконані роботи (авансовий платіж, по закінченню роботи, готівкові/безготівкові кошти);
  5. повноти і деталізації звіту.

Орієнтовний прайс-лист на вартість послуг з оцінки (переоцінки) майна

Об’єкт оцінки Одиниця виміру Мінімальні нормативні витрати часу в людино-годинах Підвищуючий коефіцієнт на складність робіт Мінімальна нормативна ціна послуг в грн.
Нерухомість
1 Квартири 1 об’єкт 4 200
2 Житлові будинки та коттеджі 1 об’єкт 8 400
3 Нежитлові будівлі та приміщення
· до 1000 м2
· від 1000 до 5000 м2
· від 5000 до 10000 м2
· >10000 м2
1 об’єкт 15
25
35
45
2 грн./кв.м.
2000
2500
3000
4 Споруди та передавальні пристрої 1 об’єкт 5 180
Транспортні засоби
5 Автотранспортні засоби:
· вітчизняні
· імпортні
· спеціальні
1 штука 2
3
5
100
150
250
6 Залізничний транспорт:
· вітчизняний
· імпортний
1 штука 10
15
500
750
7 Морські, річкові судна:
· океанські лайнери
· танкери, сухогрузи
· судна річного флоту
· баржі та буксири
1 штука 50
40
30
20
3,0
3,0
3,0
3,0
7 500
6 000
4 500
3 000
8 Літаки:
· вітчизняні
· імпортні
1 штука 40
50
3,0
3,0
6 000
9 000
9 Гелікоптери:
· вітчизняні
· імпортні
1 штука 30
40
3,0
3,0
4 500
6 000
Машини і обладнання
10 Серійне технологічне обладнання:
· 1-10 одининиць
· 10-100 одиниць
· > 100 одиниць
1 одиниця 1-2 за од.
0,5-1 за ед.
0,5 за од.
50-250
250-1 500
>1 500
11 Спеціальне обладнання 1 одиниця 6 300
12 Технологічна лінія:
· універсальна
· спеціальна
· технологічний комплекс
1 одиниця 20
40
60
1 000
2 000
3 000
13 Оргтехніка, обчислювальна техніка, засоби зв’язку 1 одиниця 1 60
14 Будівельна та дорожна техніка, підйомно-транспортні машини 1 штука 4 200

1. Мінімальні нормативні затрати не включають в себе затрати на збір інформації та інспекцію об’єкта.

2. Кофіцієнт, який враховує необхідність залучення найбільш висококваліфікованих і високооплачуваних спеціалістів, отримання оцінювачами спеціальних знань і навиків та/чи залучення спеціалістів зі сторони з відповідних спеціальностей (спеціалістів з авіатехніки та кораблебудування, геологів, банківских спеціалістів, аудиторів и т.п.).

3. Мінімальна нормативна вартість виконання робіт приведена для Київського регіону з розрахунку мінімальної вартості 50 грн за одну людино-годину. При проведенні робіт в інших регіонах можлива індексація нормативної вартості людино-години. При укладанні договорів з органами державної влади може бути зниження вартості послуг.

4. Мінімальна вартість встановлена для стандартних квартир, будинків та простих котеджів . Для елітних квартир і будинків, дорогих котеджів, а також для об’єктів нерухомості, які мають історичну цінність, нормативи трудозатрат визначаються розрахунковим шляхом, з урахуванням складності оцінки об’єкта. Аналогічним чином розраховуються нормативи при нестандартних ситуаціях при оцінці нежилих приміщень та інших об’єктів.

5. Для об’єктів, які не завершені будівництвом, вводиться підвищуючий кофіцієнт від 1,5 до 2,0.

6. При оцінці повної відновної вартості, при переоцінці основних фондів використовується понижуючий кофіцієнт до 0,5.

7. При оцінці ринкової вартості нових об’єктів використовується понижуючий кофіцієнт до 0,7.