Відновлення бухгалтерського обліку

Ця послуга актуальна для компаній, бухгалтерський облік яких не вівся зовсім або вівся неналежним чином за окремі періоди роботи підприємства.

Метою повного або часткового відновлення бухгалтерського обліку є наведення порядку в документації підприємства  відповідно до вимог чинного законодавства.

Відновлення бухгалтерського обліку полягає у відновленні синтетичних, аналітичних та податкових реєстрів, фінансової та податкової звітності підприємства на підставі повністю або частково наданих первинних документів, втрата яких пов’язана з переїздом або зміною бухгалтерів, тощо.

Під час робіт з відновлення наші аудитори знаходять помилки та недоліки у веденні бухгалтерського обліку, розробляють методологію їх усунення та здійснюють контроль за роботою команди спеціалістів, які забезпечують безпосередню підготовку, обробку і проведення бухгалтерських документів.

З необхідністю проведення такого роду робіт найчастіше змушені звертатись керівники підприємств, які користувались послугами некваліфікованих бухгалтерів або повністю змінили склад бухгалтерії і виявили помилки попередніх періодів.

Відновлення бухгалтерського обліку – це, як правило, довгострокове комплексне завдання, виконання якого триває від кількох тижнів до кількох місяців на підставі договору на проведення відновлення бухгалтерського обліку.

При відновленні бухгалтерського обліку можуть виникнути певні ускладнення:

 •  необхідність відновлення відсутніх документів (наприклад, отримати виписки з банків, підписати у контрагентів товарні накладні, акти виконаних робіт, податкові накладні, тощо);
 • потреба зміни наявної електронної бази даних бухгалтерського обліку (наприклад, при виявленні господарських операцій, раніше невідомих керівництву компанії);
 • виявлення необхідності доплатити податки або наявності їх переплати.

Відновлення бухгалтерського обліку здійснюється поетапно:

 1. Попередній огляд документації та попередня оцінка стану бухгалтерського обліку.
 2. Складання письмового звіту з відображенням помилок, недоліків та неточностей у веденні бухгалтерського обліку, приблизний регламент робіт та визначення обсягів, вартості і термінів  відновлення бухгалтерського обліку.
 3. У разі відмови від укладення договору про відновлення бухгалтерського обліку  з АФ «Рада-аудит» Замовник сплачує Виконавцю вартість попереднього аналізу та отримує письмовий звіт з регламентом робіт, який може служити основою для укладення договору з іншою аудиторською фірмою.
  Вартість попереднього аналізу складає 5 тисяч гривень та сплачується авансом до початку робіт.
 4. Після підписання договору на відновлення бухгалтерського обліку аудиторами готується технічне завдання на проведення робіт по відновленню бухгалтерського обліку, яке узгоджується з Замовником.
 5. Послідовний аналіз періодів, які підлягають відновленню бухгалтерського  обліку, запит відсутніх документів у Замовника.
 6. Виконання програми бухгалтерського обліку.
 7. Оформлення звіту та комплекту уточнюючих податкових розрахунків.
 8. Детальний інструктаж бухгалтерського  персоналу Замовника.
 9. Здача робіт Замовнику.