Аудит фінансової звітності

Аудит фінансової звітності (обов’язковий аудит)

Підтвердження достовірності фінансової звітності:

 • публічних і приватних товариств, емітентів облігацій, інших професійних учасників фондового ринку (крім банків), згідно вимог НКЦПФР України:
  • при наданні регулярної інформації;
  • при емісії цінних паперів;
 • фінансових установ (крім банків), згідно вимог Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України;
 • для проведення процедури визнання підприємства неплатоспроможним або банкрутом.

Підтвердження достовірності передавального акту при реорганізації підприємства шляхом приєднання (злиття).

Підтвердження розподільного акту (балансу) при реорганізації підприємства у разі поділу підприємства (виділення одного або кількох підприємств).

Підтвердження ліквідаційного балансу підприємства.

Аудит підтвердження фінансування здійснених невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна за рахунок коштів орендаря.

Надання допомоги з розкриття регулярної річної інформації на фондовому ринку (розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування у офіційному друкованому виданні та подання до Комісії) у строки, передбачені ДКЦПФР України.

Аудит фінансової звітності (ініціативний аудит)

Підтвердження достовірності фінансової звітності:

 

 • туристичних агентств, згідно вимог ІАТА;
 • підприємств з іноземними інвестиціями;
 •  державних та комунальних підприємств для подання у вищестоячу організацію;
 • підприємств, для подання у банківські та інші фінансові установи при отриманні кредитів та позик;
 • для прийняття участі у тендерах;
 • для власників (аудит окремих компонентів фінансової звітності).

Дозвільні документи:

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги №1832 від 30.03.2001 року, дію якого продовжено рішенням Аудиторської Палати України №228/4 від 24.02.2011 року до 24.02.2016 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане про те, суб”єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, відповідно до рішення АПУ від 23.02.2012р. №246/5.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснють дііяльність на ринку цінних паперів, відповідно до рішення Комісії від 29.03.2011 року №322. Серія та номер свідоцтва АБ №001391.  Строк дії свідоцтва по 24.02.2016 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А №001797від 31.03.2011 року, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 31.03.2011р. №165.  Строк дії свідоцтва по 28.09.2015р.