Аудиторський супровід

Податковий аудит може в подальшому продовжити аудиторський супровід, який на вибір клієнта може бути щоквартальним або щомісячним, який називається комплексним аудиторсько-консультаційним обслуговуванням.

Складовою квартального аудиторського супроводу є щоквартальна підготовка аудиторами фірми податкових декларацій з податку на прибуток.

Особлива цінність цієї послуги полягає в її оперативності – до граничного терміну подачі декларації, передбаченого законодавством.

На відміну від щорічного проведення аудиту, аудиторський супровід надає можливість виявляти та виправляти помилки у веденні бухгалтерського та податкового обліку у поточних звітних періодах, а отже не накопичувати їх протягом року.

Вартість квартального аудиторського супроводу визначається індивідуально для кожного підприємства на підставі попередньої оцінки вартості аудиторських послуг. 

Співробітництво в рамках договору комплексного аудиторсько-консультаційного обслуговування дає можливість нашим клієнтам звертатись до аудиторів компанії в будь-який момент для вирішення нагальних питань ведення бухгалтерського та податкового обліку, оперативно перевіряти первинну бухгалтерську документацію та отримувати рекомендації з оптимізації  оподаткування окремих господарських операцій.

Складовою комплексного аудиторсько-консультаційного обслуговування є щомісячна перевірка бухгалтерського та податкового обліку, а також при потребі надання допомоги у складанні податкових декларацій не тільки з податку на прибуток а й з ПДВ, інших податків та зборів до граничного терміну їх  подачі у контролюючі органи.

До складу щомісячного аудиторського супроводу входить також постійне абонентське інформаційно-консультаційне обслуговування. спеціалістами департаменту консалтингу нашої компанії.

Ми також підтримуємо бухгалтерську службу наших клієнтів по місячному аудиторському супроводу методологічно.

За результатами перевірок управлінському персоналу компанії-клієнта надаються щомісячні аудиторські звіти про допущені помилки, некоректно складені первинні документи з рекомендаціями по усуненню виявлених недоліків. Такі аудиторські звіти є конфіденційними та призначені для внутрішнього службового користування.

Отже, комплексне аудиторсько-консультаційне обслуговування полягає в проведенні нашими аудиторами регулярних аудиторських перевірок бухгалтерської документації, а також постійної консультаційної підтримки компанії-клієнта з питань ведення бухгалтерського та податкового обліку, включаючи підготовку рекомендацій з їх оптимізації.

Така форма обслуговування значно полегшує роботу бухгалтерії, фінансово-економічних, кадрових та юридичних служб клієнта, а також дозволяє уникнути помилок у відображенні господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліку.

Таке комплексне аудиторське обслуговування дає можливість суттєво підвищити кваліфікацію бухгалтерського персоналу компанії-клієнта та згодом перейти на квартальний аудиторський супровід.

Вартість щомісячного аудиторського супроводу визначається в кінці місяця, виходячи з кількості фактично відпрацьованого часу спеціалістами фірми (в людино-днях) помноженого на вартість людино-днів відповідних спеціалістів.