Податковий аудит

Податковий аудит – один із найбільш запитуваних видів аудиторських послуг

Перевірка бухгалтерського та податкового обліку в частині:

  • відповідності систем бухгалтерського та податкового обліку вимогам чинного законодавства;
  • постановки бухгалтерського та податкового обліку;
  • правильності формування бази оподаткування, нарахування та сплати податку на прибуток, ПДВ, податку з доходів фізичних осіб, нарахувань та утримань до пенсійного фонду та фондів соціального страхування та інших податків і зборів за визначений період часу;
  • надання допомоги у складанні декларацій з податку на прибуток та ПДВ, звітів до пенсійного фонду та фондів соціального страхування та інших форм звітності;
  • відновлення бухгалтерського та податкового обліку;
  • аудиторського супроводу;
  • виявлення відхилень та надання допомоги по виправленню помилок і складанню уточнюючих розрахунків;
  • надання консультацій по актах перевірок контролюючих органів, а також надання допомоги в складанні заперечень по них;
  • оптимізації оподаткування.

Податковий аудит дасть можливість вчасно виправити допущені помилки в нарахуванні податків і зборів, в результаті чого суттєво заощадити на штрафах і таким чином зберегти бізнес клієнта.

Усунення суттєвих помилок дасть можливість також уникнути кримінальної відповідальності керівника та головного бухгалтера, передбаченої ст..212 Кримінального кодексу України.

Проведення податкового аудиту попередить небажані фінансові наслідки перевірок податкової служби.

При необхідності може бути проведена постановка податкового обліку, яка мінімізує податкові ризики.

Цей етап роботи може в подальшому продовжити аудиторський супровід.

Складовою аудиторського супроводу є щоквартальна підготовка аудиторами фірми податкових декларацій з податку на прибуток. Особлива цінність цієї послуги полягає в її оперативності – до граничного терміну подачі декларації, передбаченого законодавством.