Телефон: (044) 423-03-88
НОВИНИ

Відновлення бухгалтерського обліку

Ця послуга актуальна для компаній, бухгалтерський облік яких не вівся зовсім або вівся неналежним чином за окремі періоди роботи підприємства.

Метою повного або часткового відновлення бухгалтерського обліку є наведення порядку в документації підприємства  відповідно до вимог чинного законодавства.

Відновлення бухгалтерського обліку полягає у відновленні синтетичних, аналітичних та податкових реєстрів, фінансової та податкової звітності підприємства на підставі повністю або частково наданих первинних документів, втрата яких пов’язана з переїздом або зміною бухгалтерів, тощо.

Під час робіт з відновлення наші аудитори знаходять помилки та недоліки у веденні бухгалтерського обліку, розробляють методологію їх усунення та здійснюють контроль за роботою команди спеціалістів, які забезпечують безпосередню підготовку, обробку і проведення бухгалтерських документів.

З необхідністю проведення такого роду робіт найчастіше змушені звертатись керівники підприємств, які користувались послугами некваліфікованих бухгалтерів або повністю змінили склад бухгалтерії і виявили помилки попередніх періодів.

Відновлення бухгалтерського обліку – це, як правило, довгострокове комплексне завдання, виконання якого триває від кількох тижнів до кількох місяців на підставі договору на проведення відновлення бухгалтерського обліку.

При відновленні бухгалтерського обліку можуть виникнути певні ускладнення:

 •  необхідність відновлення відсутніх документів (наприклад, отримати виписки з банків, підписати у контрагентів товарні накладні, акти виконаних робіт, податкові накладні, тощо);
 • потреба зміни наявної електронної бази даних бухгалтерського обліку (наприклад, при виявленні господарських операцій, раніше невідомих керівництву компанії);
 • виявлення необхідності доплатити податки або наявності їх переплати.

Відновлення бухгалтерського обліку здійснюється поетапно:

 1. Попередній огляд документації та попередня оцінка стану бухгалтерського обліку.
 2. Складання письмового звіту з відображенням помилок, недоліків та неточностей у веденні бухгалтерського обліку, приблизний регламент робіт та визначення обсягів, вартості і термінів  відновлення бухгалтерського обліку.
 3. У разі відмови від укладення договору про відновлення бухгалтерського обліку  з АФ «Рада-аудит» Замовник сплачує Виконавцю вартість попереднього аналізу та отримує письмовий звіт з регламентом робіт, який може служити основою для укладення договору з іншою аудиторською фірмою.
  Вартість попереднього аналізу складає 5 тисяч гривень та сплачується авансом до початку робіт.  
 4. Після підписання договору на відновлення бухгалтерського обліку аудиторами готується технічне завдання на проведення робіт по відновленню бухгалтерського обліку, яке узгоджується з Замовником.
 5. Послідовний аналіз періодів, які підлягають відновленню бухгалтерського  обліку, запит відсутніх документів у Замовника.
 6. Виконання програми бухгалтерського обліку.
 7. Оформлення звіту та комплекту уточнюючих податкових розрахунків.
 8. Детальний інструктаж бухгалтерського  персоналу Замовника.
 9. Здача робіт Замовнику.  

 

© ТОВ АФ "РАДА-АУДИТ"